Danh sách các đề thi đang mở

7 bài kiểm tra
TênKhóa họcThời điểm bắt đầuThời gian làm bàiSố câu hỏiTác giảLàm bài
Kì thi đầu vàoLuyện thi đại học lớp 12Không yêu cầu0 giờ 30 phút80Ms Hong LeClick vào đây để làm bài
Thi thử luyện thi đại học môn Anh 2015, đề số 4 (đầy đủ 80 câu)Luyện thi đại học lớp 12Không yêu cầu1 giờ 30 phút97Ms Hong LeClick vào đây để làm bài
Thi thử luyện thi đại học môn Anh 2015, đề số 3 (đầy đủ 80 câu)Luyện thi đại học lớp 12Không yêu cầu1 giờ 30 phút61Ms Hong LeClick vào đây để làm bài
Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 20 (đề đầy đủ)Luyện thi đại học lớp 12Không yêu cầu1 giờ 30 phút80Ms Hong LeClick vào đây để làm bài
Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 20 (đề rút gọn)Luyện thi đại học lớp 12Không yêu cầu0 giờ 15 phút12Ms Hong LeClick vào đây để làm bài
Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề kiểm tra đầu vào (đề rút gọn)Luyện thi đại học lớp 12Không yêu cầu0 giờ 30 phút25Ms Hong LeClick vào đây để làm bài
Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 16Luyện thi đại học lớp 12Không yêu cầu1 giờ 30 phút80Ms Hong LeClick vào đây để làm bài

Top thủ khoa

Họ tên Đề thi Làm bài lúc Điểm
Nguyễn Đức Mạnh Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 20 (đề rút gọn) 07:31 28/06/2017 12/12
Minh Thuy Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 20 (đề rút gọn) 13:51 24/06/2015 12/12
Duc Tu Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 20 (đề rút gọn) 16:01 12/03/2015 12/12
Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 20 (đề rút gọn) 17:29 14/02/2015 12/12
Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 20 (đề rút gọn) 22:00 12/09/2014 12/12
Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 20 (đề rút gọn) 11:22 07/07/2014 12/12
ExAmateur Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề kiểm tra đầu vào (đề rút gọn) 00:01 29/06/2014 25/25
Suki Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 20 (đề đầy đủ) 17:02 21/04/2015 78/80
Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề kiểm tra đầu vào (đề rút gọn) 21:43 10/03/2015 24/25
Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề kiểm tra đầu vào (đề rút gọn) 14:15 07/07/2014 24/25

Bài thi mới nhất

Họ tên Đề thi Làm bài lúc Điểm
Hữu Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 20 (đề đầy đủ) 20:59 20/04/2018 1/80
Mnh Kì thi đầu vào 21:06 19/04/2018 13/80
Đoàn Thị Khuyên Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 16 15:05 09/04/2018 5/80
Đoàn Thị Khuyên Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 16 15:04 09/04/2018 11/80
Đoàn Thị Khuyên Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 16 14:52 09/04/2018 5/80
Hien Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 16 21:36 23/03/2018 29/80
Da Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 16 20:13 22/03/2018 6/80
Da Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 16 20:13 22/03/2018 6/80
Da Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 16 20:13 22/03/2018 6/80
Nguyễn Ngọc Thu Phương Thi thử luyện thi đại học môn Anh, đề số 16 22:33 19/03/2018 44/80

Bình luận

Facebook fanpage